Dendermondse traditie door een eeuwenoude Gilde.

Toekomstvisie

In de komende jaren zal de Gilde zich richten op het behoud en de verspreiding van de geschiedenis en de tradities van het oude ambacht. Het is ons doel om deze tradities in een modern jasje te verwerken zodat we even aantrekkelijk zijn voor zowel de jongere- als de oudere generaties, dit zonder enig verlies van onze gebruiken en gewoontes.

De Pijndersgilde zal op termijn steeds meer gebruik maken van moderne technologieën, zoals sociale media en digitale platformen, om zo haar verhaal te kunnen delen met een groter publiek. Zo hopen wij dat er meer mensen geïnteresseerd raken in de historie van onze vereniging en zijn leden. Deze website is daar een onderdeel van.

Daarnaast zal de Gilde ook streven naar meer samenwerking met andere organisaties en verenigingen in en rond Dendermonde. In het algemeen, is de toekomstvisie van de Gilde der Vrije Pijnders van Dendermonde gericht op het versterken van de band tussen de bewoners van Dendermonde en hun geschiedenis.

Wij zullen ons inzetten om de rijke historie van onze vereniging, zowel offline als online, te bewaren en uit te breiden. Dit kan door middel van het oprichten van een historisch archief, het organiseren van evenementen, of het ondersteunen van historische/volkskundige optochten.

Het is onze ambitie de kennis en kunde van onze leden optimaal te benutten voor het bekomen van onze doelen. Onze Gilde is gemaakt, en wordt nog steeds gedragen, door onze leden. Hun expertise, inzet en enthousiasme is het vuur dat onze vereniging in leven houdt. Een vuur dat al eeuwen wordt aangewakkerd door de traditie van de opvolging van vader op zoon. Zo willen wij onze vorige generatie(s) eren, namelijk door ons samen met alle leden te richten op een verdere positieve ontwikkeling van de Gilde der Vrije Pijnders van Dendermonde.

Namens het Bestuur.
Wolfi Bosteels,
Deken van de Gilde der Vrije Pijnders van Dendermonde.